Trang chủ

Trung tâm tin học CLICK được thành lập ngày 1/8/2017 cho đến hiện nay, đã có rất nhiều khóa học với những phần mềm như REVIT, SKETCHUP, AUTOCAD… hiện tại Trung tâm đang và đã chiêu sinh rất nhiều đợt và có những chương trình khuyến mãi rất đặc biệt dành cho Sinh Viên và Người đi làm